Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε ή να ζητήσετε την αντικατάσταση τους, αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας και πάντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη πώλησης.

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα. (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην αποστολή κτλ.)
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος από την εταιρία μας ή την επίσημη αντιπροσωπεία. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Για τα προιόντα που παραλαμβάνονται με επιλογή του πελάτη από το κατάστημα δεν ισχύει το διάστημα των 14 ημερών της αναιτιολόγητης επιστροφής διότι θεωρείται ότι εφόσον παρέλαβε ο ίδιος και με δική του ευθύνη το προιόν ήταν της απολύτου αρεσκείας του. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προιόντων τα οποία έχουν αποσφραγιστεί η συσκευασία του κατασκευαστή και είναι είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. πιπίλες, επιθέματα στήθους, κτλ.) Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρησή μας. Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.
Εγγύηση προϊόντων

Αν προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, η επιχείρησή μας οφείλει να τα αντικαταστήσει δωρεάν ή να σας μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που πληρώσατε. Κατά κανόνα, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη ή μερική επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων. Ενδεχομένως δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων αν το πρόβλημα είναι ασήμαντο. Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει προηγουμένως ο πελάτης να ενημερώσει με email η τηλεφωνικά . Η επιστροφή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση και αφού δοθεί σχετική έγκριση από αυτή. Η εγγύηση ξεκινά με την παραλαβή των προϊόντων. Aν προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά πρέπει να ενημερώσετε την επιχείρησή μας για το πρόβλημα άμεσα αφότου το ανακαλύψετε, διαφορετικά, μπορεί να χάσετε το δικαίωμα εγγύησης. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει προϊόντα στα οποία έγινε κακή χρήση, ελαττώματα που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο προϊόν ή πτώση, ατύχημα κ.τ.λ. Για κάθε συμβατική διαφορά που προκύπτει από διαδικτυακές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν ο έμπορος και ο καταναλωτής είναι και οι δύο εγκατεστημένοι στην ΕΕ , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών: http://ec.europa.eu/odr

Δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορές από απόσταση

Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορές απο απόσταση. Βάσει του ν.2251/1194 καθώς και της ΚΥΑ 5338/17.01.2018 που την κωδικοποιεί: “Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτουν τα άρθρα 3 και 4 ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική και ελευθέρια επαγγελματική δραστηριότητα” (Υπουργική Απόφαση 5338/17.01.2018). Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet ή τηλεφωνικά), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς το αίτημά σας μέσω email ή τηλεφωνικά καλώντας στο τηλέφωνο 2310434322 ή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς.

Ποια προϊόντα εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

  • τα προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικό απόθεμα στην επιχείρηση και παραγγέλνονται για λογαριασμό του πελάτη.
  • τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν.
  • τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται και δε θα αποζημιώσει καταναλωτή σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα προιόντα από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταινίες ασφαλείας ή έντυπα οδηγιών και να μην έχουν σκιστεί νάυλον εσωτερικές συσκευασίες μικροαντικειμένων. Επιπλέον, πρέπει να συνοδεύονται από την αποδείξεις πώλησης ενώ τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη εκτός της περιπτώσεως που σας στείλαμε λάθος είδος. Σε αυτή την περίπτωση σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.